Företagsvärderingar

Get a Newsletter är ett värderingsstyrt företag. Här kan du läsa mer om våra värderingar.

Vi tar avstånd från oönskad e-post/spam

Vi ser prenumeranterna som den viktigaste delen i e-postmarknadsföring och vill att marknadsföringen ska ske på deras villkor. Därför ser vi det som en självklarhet att både vi och våra kunder gör allt vi kan för att motverka oönskad e-post/spam. Detta gör vi bland annat genom att inte tillåta någon typ av adresser som är köpta eller insamlade utan vetskap från prenumeranten själv.

 Nyhetsbrev ska vara tydliga och enligt gällande riktlinjer

Det är viktigt för oss att de nyhetsbrev som skickas ut från vårt verktyg är enligt gällande riktlinjer. Detta innebär t.ex. att det alltid ska finnas med en tydlig länk där prenumeranten kan avsluta sin prenumeration, att avsändaren framgår tydligt och att det går att svara på nyhetsbrevet.