Så skyddar vi dina personuppgifter

Läs svaren på de vanligaste frågorna vi har fått om GDPR.

Översikt

Det är viktigt för oss på Get a Newsletter att du som kund känner dig trygg med hur personuppgifter hanteras av oss. Därför vill vi vara öppna med hur personuppgifterna behandlas när du använder tjänsten.  Genom att nedan svara på de vanligaste frågorna som vi har fått om GDPR hoppas vi att det blir tydligt för dig som användare hur datan som du har hos oss behandlas. 

Har du andra frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på support@getanewsletter.com . Använd ämnesraden ”Till dataskyddsombudet”.

Allmänna frågor

Hur har ni förberett er för GDPR?

För att säkerställa att vi följer kraven gällande GDPR har vi gjort en bedömning av vår infrastruktur och system. Både för våra egna personuppgifter och vårt ansvar som personuppgiftsbiträde. Vi har till exempel i vårt avtal lagt till ett biträdesavtal, detta då vi behandlar personuppgifter för våra användares räkning. 

Hur påverkas den datan som jag har hos er?

Datan som kan kopplas till en fysisk person blir i viss mån påverkad. Detta då en viktig regel i förordningen är att företagen inte får spara personuppgifter längre än nödvändigt. Det vill säga att när informationen inte längre behövs ska den tas bort. Du måste också ha stöd i dataskyddsförordningen för att få hantera personuppgifter. Det kallas för att ha en rättslig grund. Det finns olika rättsliga grunder som företag kan använda. Du kan läsa mer om de olika grunderna här.


En annan del är att de rättigheter som dina mottagare har i och med den nya  dataskyddsförordningen utökats, förstärkts och specificerats. Dessa rättigheter innebär bland annat att mottagaren har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, få felaktiga uppgifter rättade eller helt och hållet få sina uppgifter raderade.   

 

Du som användare av tjänsten har full kontroll av datan som du har lagt in och kan radera, exportera eller ändra datan när du vill.

Hur ingår vi i ett personuppgiftsavtal med er?

I våra allmänna villkor för tjänsten ingår ett personuppgiftsavtal. I samband med att du skapar ett konto och godkänner villkoren för tjänsten så godkänner du också personuppgiftsavtalet. Så du behöver inte göra något mer gällande personuppgiftsavtalet.

Data och säkerhet

Var sparas all information?

All information lagras på servrar som är belägna inom EU. Om dina personuppgifter skulle användas utanför EU, till exempel av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställs det att det finns skyddsåtgärder (till exempel dataöverföringsavtal) på plats så att dina personuppgifter hanteras på samma säkra sätt som vi gör.

Hur mycket och under hur lång tid är min data lagrad?

Mängden av data som lagras är beroende på hur mycket data du som kund importerar i systemet. Datan lagras i enlighet med Sveriges lagar och riktlinjer. Vid uppsägning av tjänsten kommer dina filer, inställningar och e-postmeddelanden att raderas inom nittio (90) dagar från uppsägningen. 

Vilka har tillgång till datan?

Det är bara du som kund som har tillgång till din egna data, men det finns undantag. För att kunna hjälpa dig har också anställda på Get a Newsletter tillgång till din data. Om du ger en person tillgång till kontot, till exempel genom att dela med dig av inloggningsuppgifter, har personen i fråga tillgång till datan.


Tänk på att aldrig skicka lösenord via mail eller liknande då detta inte är säkert. Du behöver inte heller ge ut lösenord till oss när du kontaktar supporten.

Används min data för andra ändamål?

Vi kan använda din data (anonymt) för att förbättra, utveckla och modifiera tjänsten, samt för att sammanställa statistik eller annan marknadsföringsinformation. Under inga omständigheter kommer vi att sälja vidare din data.

Hur arbetar ni med att säkerställa säkerheten?

Vi övervakar våra system och ser till att all programvara är uppdaterad. Vid ett eventuellt onormalt beteende undersöker vi orsaken och vidtar omedelbara åtgärder efter behov. Vid eventuella dataintrång kommer berörda parter och datainspektionen kontaktas. Intrånget kommer också att polisanmälas.