Så undviker du att nyhetsbrevet hamnar i mottagarens skräppost

Upplever du att ditt nyhetsbrev hamnar i mottagarens skräppost? Du är antagligen inte ensam att hamna där. Stora mängder av mail skickas kors och tvärs över Internet – en stor andel av dessa är spam. Det finns ett flertal olika metoder som avgör om ett nyhetsbrev/mail ses som ett spam eller inte. Tyvärr är ingen av dessa metoder perfekta och det händer att ett önskat mail markeras som spam och hamnar i skräpposten.

Hur kan du då säkerställa att dina nyhetsbrev kommer fram till dina mottagare? För att nyhetsbrevet ska hamna i inkorgen är det viktigt att nyhetsbreven inte samlar på sig för mycket spampoäng. Mail som har höga spampoäng riskerar att stoppas på vägen eller hamna i mottagarnas skräpkorg.

För att hjälpa dig har vi nedan gjort en lista med 6 saker som du kan göra för att säkerställa att dina nyhetsbrev hamnar i inkorgen och inte i mottagarens skräppost.

Läs nedan 6 tips på hur du undviker att ditt nyhetsbrev hamnar i mottagarens skräppost

 6 tips för att hamna i kundens inkorg
Skicka nyhetsbrevet från en tydlig avsändare

Att använda tydlig avsändare är viktigt av flera anledningar. Dels för att spamfilter brukar reagera på vaga avsändare, dels för att vi på Get a Newsletter har en policy att avsändaren måste vara tydlig för att ett nyhetsbrev ska bli godkänt. Använd därför hellre en e-postadress som till exempel nyhetsbrev@domän.se istället för 115@domän.se.

Det är även bra att det är du som avsändaren framgår i innehållet, till exempel genom en mening i början eller företagets logotyp. Om du har en vilseledande e-postadress är chansen stor att mottagaren kommer att reagera och markera ditt nyhetsbrev som spam. Att använda en e-postadress som har hotmail, outlook, gmail som domän är inget vi heller rekommenderar. Detta då det ökar möjligheten att ditt nyhetsbrev hamnar i skräpposten.

Ha en bra fördelning mellan text och bilder i nyhetsbrevet

Spamfilter tittar på hur text och bild står i relation mot varandra. Innehåller ett nyhetsbrev för mycket bilder kan det göra att det skapas onödiga spampoäng, likaså om du har för lite text i relation till dina bilder. Därför är det bra att se till att ha en bra balans mellan bild och text i nyhetsbrevet. 

Be dina läsare att lägga till dig som kontakt

Uppmana dina läsare till att lägga in din e-postadress som en kontakt i deras adressbok. Om de lägger till dig som en kontakt kan du vara rätt så säker på att ditt nyhetsbrev kommer igenom deras spamfilter och når kundens inkorg. Du kan till exempel skriva ”Lägg gärna till  e-postadressen X i din adressbok så att du inte missar något nyhetsbrev”.

Undvik att använda versaler och utropstecken (!!!)

För att fånga läsarens uppmärksamhet burkar det i mail som är spam ofta vara versaler i ämnesraden och i brödtexten. Därför är det bra att vara försiktig med att använda versaler – framför allt när kommer till ämnesraden. Att läsa ett nyhetsbrev där många meningar och ord är skrivna i versaler är inte speciellt trevligt, DÅ DET KAN UPPFATTAS  SOM ARGT OCH SKRIKIGT.

Att vara en flitig användare av utropstecken kan också ge dig extra spampoäng hos spamfilter. Specifikt om du använder utropstecken i rubriker och ämnesrader. Detta gäller även överanvändning av apostrofer och frågetecken.

Undvik att ha URL-länkar direkt i nyhetsbrevet

Ett bra sätt för att komma förbi spamfilter är att dölja alla dina http://-länkar bakom ett ord eller mening, till exempel “klicka här”.  Istället för att skriva ut hela URL-adressen, infogar du den som en länk i nyhetsbrevet och minskar misstänksamheten mot ditt mail.

Lägg till DKIM, SPF record och Sender ID

Spam mail utger sig gärna att vara från en känd domän, till exempel hotmail, gmail, outlook osv, men sedan skickas mailet från helt andra mailservrar. Samma beteende blir det när du skickar mail genom en e-posttjänst, oavsett om det är via oss eller någon annan e-posttjänst. Då inte era vanliga mailservrar längre används.

Därför är det bra att på de e-postadresser som används för att skicka nyhetsbrev lägga till information om att e-postadresserna använder andra mailservrar också. Då tas alla misstankar bort om att det skulle kunna röra sig om spoofingAnvänder du vår tjänst? Då kan du se vilka inställningar som du kan göra här

Ta reda på hur ditt nyhetsbrev tolkas av spamfilter

Mail-tester kan du testa ditt mail och se hur ditt nyhetsbrev förmodligen skulle bli mottaget av de olika mailservrarna som du skickar till.  Vill du läsa mer om hur tjänsten fungerar kan du göra det här.

Vill du lära dig mer?

5 tips på hur du vinner nya kunder via nyhetsbrev

5 marknadsföringskampanjer vi älskar

Emma

Lämna en kommentar