Så ser du till att ditt nyhetsbrev hamnar under rätt flik hos Gmail

Det händer att användare frågar oss på supporten varför deras nyhetsbrev inte landar under den primära fliken hos Gmail. Då flera användare visat intresse i frågan följer här några tips på vad du kan göra för att ditt nyhetsbrev skall hamna under den primära fliken framöver.

De mejl som samlas under Gmails kampanj-flik rör sig som regel om marknadsföring eller något slags erbjudande. Studier har dock påvisat att kategoriseringen knappast har haft en negativ inverkan, utan tvärtom bidragit till ökad leverans och öppningsfrekvens i flera fall. Den visar också på att 93 procent av de mejl som innehöll marknadsföring hamnade under kampanjfliken, istället för att sluta som skräppost.
Kategoriseringen har även lett till att färre avsändare klassats som spam.

Varken Get a Newsletter, som tillhandahåller tjänsten, eller du i egenskap av användare kan påverka var ditt nyhetsbrev i slutändan hamnar. Det finns alltså ingen magisk inställning, som överlistar Gmails kategorisering och tar dig till den primära fliken. Tekniken är kort och gott vad den är, men några alternativ för att öka dina chanser till primärfliken finns det förstås.

 

bild på den primära fliken google


Så ser du till att ditt mejl hamnar under den primära fliken

Gmails hantering av inkommande mejl baseras på en komplex och förändrad algoritm. Algoritmen utgår från vem avsändaren är, engagemang och innehåll. Mejl som skickas från e-postprogram har en tendens att hamna under fliken “kampanjer”, oavsett vilken tjänst för nyhetsbrev du använder.
För att dina utskick skall gå till den primära fliken kan du uppmuntra dina prenumeranter till att:

Flytta ditt nyhetsbrev till den primära fliken

Om de av dina prenumeranter som använder Gmail, flyttar ditt nyhetsbrev till den primära fliken, får de en förfrågan om de önskar att alla dina mejl skall hamna där.

Om svaret då blir  ”ja”, kommer dina nyhetsbrev i framtiden att hamna under den primära fliken. Om du återkommande får frågor av dina prenumeranter kring just detta kan du med fördel dela  denna hjälp-artikel.  

Be din prenumerant att lägga till dig som kontakt

Om dina prenumeranter lägger till dig som kontakt, kommer ditt nyhetsbrev med största  sannolikhet att hamna under den primära fliken. Detta gäller överlag, då du vill undvika att klassas som skräppost. Uppmana därför gärna dina prenumeranter, via ditt nyhetsbrev, att addera dig och din avsändaradress till sina kontakter.
Om dina prenumeranter är osäkra på hur det går till, kan du dela med dig av denna hjälp-artikel.

Sammanfattningsvis

Att använda Gmails kategorier är valfritt. Många användare väljer bort kategorierna och påverkas därför inte. Om ditt brev har ett bra innehåll, kommer dina prenumeranter givetvis vilja läsa ditt utskick – oavsett vilken flik det hamnar under. 

Läs gärna också

Den här artikeln uppdaterades senast: 2019-03-07


Vad är en bra öppningsfrekvens för nyhetsbrev?

Så blir du din egen copywriter för dina nyhetsbrev

Emma

Lämna en kommentar