|

Tag: ämnesrader

Ämnesrader är det första som din mottagare läser. Det kan till och med vara enda chansen att få dina mottagare att öppna och läsa ditt nyhetsbrev. Ämnesraden ska inte endast fånga läsarens intresse, den ska också förmedla ett …

READ MORE

Hur skriver du en ämnesrad som motiverar mottagaren att öppna ditt mejl och läsa vidare? Ämnesraden kan vara det första och sista dina mottagare ser av dig i sina inkorgar, vilket givetvis påverkar din öppningsfrekvens som kan variera …

READ MORE