Förbättringar i blockeditor

Utvecklingen av det nya verktyget går framåt och idag berättar vi lite om de förbättringar som gjorts i blockeditorn. Överlag har vi fått många positiva reaktioner på den gamla versionen men det var en del funktioner som började känna av ålderns höst och de har vi sett till att förbättra.

Vårt fokus – likt resten av verktyget – har varit snabbhet och användarvänlighet. Allt som behövs för att öppna blockeditorn laddas numera i förhand så du kommer inte längre märka av långa laddningstider när du ska skapa/redigera ett nyhetsbrev. Vi har även gjort en hel del förbättringar för att underlätta för dig så mycket som möjligt. Här följer några exempel:

Klickyta för redigerbara block

click-area

I den gamla versionen var du tvungen att klicka på den lilla ikonen som föreställer en penna för att redigera ett block. Eftersom det är den absolut vanligaste interaktionen i själva nyhetsbrevet har vi förenklat detta. Nu går det alldeles utmärkt att klicka på hela blocket för att gå in i redigeringsläget. En liten förbättring, dock väldigt viktig.

Block med två respektive tre kolumner

Blockeditor

Klicka på bilden för mer information

I den gamla versionen av blockeditorn var vi inte helt nöjda med layouten för block med två respektive tre kolumner. Nu har vi tänkt om och grupperat de olika komponentera på ett mer lättillgängligt sätt. Istället för att gruppera komponenterna baserat på typ (bild, text och rubrik) har vi istället grupperat dem på position (vänster, centrerad och höger) och placerat dessa i överskådliga dragspelsmenyer för snabb och enkel redigering.

Gjorde du fel? Inga problem. Ångra!

Ångra aktioner i blockeditorn

Har du någon gång tagit bort ett block av misstag eller råkade du dra ett block till fel plats utan att veta vart det tidigare låg? Jag tror dem flesta känner igen sig i det, därför har vi implementerat möjligheten för dig att ångra dina val med en enkel knapptryckning.

Bättre flyt

Vi har lagt ned mycket tid på att skapa ett bättre flyt i blockeditorn. Vi har tagit bort många av de varningsmeddelanden som tidigare fanns och istället låter vi dig som användare ta kontroll över ditt arbetssätt. Ett bra exempel på detta är när du drar ut nya block till ditt nyhetsbrev. Istället för att du måste fylla i samtliga fält för att kunna spara har vi genererat tillfällig information som fyller i blocken. På så sätt kan du snabbt bygga ihop en layout för ditt nyhetsbrev för att sedan fylla på med relevant innehåll.

Förbättrad autosparning

Blockeditorn har alltid autosparats men nu har vi tagit funktionen ett steg längre. Tidigare var du tvungen att färdigställa redigeringen av ett block för att innehållet i det blocket skulle sparas. Om det oväntade händer och din internetanslutning bryts efter 20 minuters inspirerat skrivande är det väldigt irriterande om detta skulle gå förlorat, eller hur? Inte längre, nu sparas nyhetsbrevet allt eftersom du skriver, oavsett om blocket hinner sparas eller inte.

Vi hoppas att de nya funktionerna kommer att uppskattas. Håll utkik i bloggen för fler uppdateringar om vårt nya verktyg.

simon

Lämna en kommentar