Bli vän med spamfilter – så här gör du

För att säkerställa att dina nyhetsbrev kommer fram till dina mottagare är det viktigt att nyhetsbreven inte samlar på sig för mycket spampoäng. Nyhetsbrev som får höga spampoäng riskerar att stoppas på vägen eller hamna i mottagarnas skräpkorg. Till din hjälp har vi gjort en översikt med 5 punkter som beskriver do’s and dont’s när du bygger en relation med spamfilter.

1. Använd en tydlig avsändaradress

Denna punkt är viktig av flera anledningar. Dels för att vaga avsändare får spamfilter att reagera, dels för att vi på Get a Newsletter har en policy om att avsändaren måste vara tydlig för att ett nyhetsbrev ska bli godkänt. Använd därför hellre en e-postadress som är foretag@.se än 115@.se. Tänk på att avsändaren även måste framgå i innehållet – genom exemplevis text eller logga.

2. Ha en bra balans mellan bild och text

Spamfilter väger text och bild mot varandra och innehåller ett nyhetsbrev för mycket bilder får det onödiga spampoäng. Detsamma gäller om du har för lite text i relation till dina bilder. Se därför till att ha en bra balans mellan bild och text när du skriver ditt nyhetsbrev.

3. Skriv inte i versaler

Många som skickar spam använder versaler i ämnesraden, men även i brödtexten för att fånga läsarens uppmärksamhet. Av den anledningen bör du vara försiktig med att skriva i versaler – framför allt när det gäller ämnesraden. Det är heller inte speciellt trevligt att läsa ett nyhetsbrev med meningar och ord som är skrivna i versaler, DÅ DET KAN UPPLEVAS SOM ARGT OCH SKRIKIGT.

4. Tänk på dina mottagare 

Tänk på dina prenumeranter när du skriver dina nyhetsbrev. Vad tror du att dina prenumeranter vill läsa om? Vad för typ av erbjudande och innehåll tror du att de är intresserade av? Om dina prenumeranter inte gillar ditt innehåll så finns det en risk att de spamanmäler dina nyhetsbrev, vilket kan leda till att dina utskick svartlistas av spamfilter.

5. Undvik att använda utropstecken 

Om du är en flitig användare utropstecken kan spamfilter ge dig spampoäng. I synnerhet om utropstecken förekommer i rubriker och ämnesrader. Detta gäller även överanvändning av apostrofer och frågetecken!!!!!!!

Har du några minuter över? Läs gärna också:

DKIM-nyckel – vad är det och varför bör jag ha det om jag skickar nyhetsbrev?

Så hittar du rätt innehåll till ditt nyhetsbrev

Sara

Lämna en kommentar