Samtycke för att skicka ut nyhetsbrev?

Inom några dagar ersätts den svenska personuppgiftslagen, PUL, av den nya EU-förordningen, GDPR.  Eftersom det väcker en del frågor bland våra användare, vill vi med den här artikeln förklara hur vi tolkar den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

Mycket i den nya dataskyddsförordningen påminner om de regler som redan är en del av den svenska personuppgiftslagen, PUL. Företag kan alltså fortsatt behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller intresseavvägning.

Om du använder en annan grund än samtycke kan själva behandlingen av personuppgifterna vara tillåtna, men du kan komma att behöva ett samtycke för kanalen enligt marknadsföringslagen.

Vad säger marknadsföringslagen om direktmarknadsföring?

I marknadsföringslagen står följande om direktmarknadsföring:

”En näringsidkare får vid marknadsföring till en fysisk person använda elektronisk post, telefax eller sådana uppringningsautomater, eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.”

Kravet på samtycke gäller  inte:

 1. Om den registrerade inte aktivt motsatt sig att få information från dig och ditt företag.
 2. Om marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter.
 3. Om den fysiska personen enkelt, utan extra kostnad kan motsätta sig att uppgifterna används i marknadsföringssyfte, när de samlas in, eller vid varje enskilt meddelande.
Måste jag be om samtycke för att fortsätta att kommunicera via nyhetsbrevet?

Du behöver inte be om ett nytt samtycke om det första samtycket lever upp till dataskyddsförordningens krav. Ett exempel på godkänt samtycke är om din kund lämnar ut efterfrågade uppgifter efter att hen först informerats om den tilltänkta behandlingen –  till exempel att ta emot nyhetsbrev. Uppgifterna måste alltså lämnas ut frivilligt och ditt syfte framgå tydligt, för att det ska betraktas som ett samtycke.

Känner du dig osäker, kan du  förtydliga för dina kunder att behandlingen av all data kommer att grundas på berättigat intresse, förslagsvis i samband med att du informerar om deras rättigheter enligt GDPR. Det innebär att din kund närsomhelst kan avsäga sig vidare kontakt eller information från dig.

Om du vill försäkra dig om att det verkligen finns ett samtycke, eller hämta ett nytt, finns det en funktion i verktyget för detta.  Läs gärna mer här om hur det fungerar.

Vad säger GDPR om direktmarknadsföring via elektronisk kommunikation?

Swedma, som bland annat skapar förutsättningar för att företag ska kunna arbeta med datadriven marknadsföring på ett ansvarsfullt sätt, skriver att du kan använda samtycke eller berättigat intresse vid kommersiell kommunikation, till exempel marknadsföring eller digitala erbjudanden. Det står bland annat att läsa i artikel 21.1 i dataskyddsförordningen. Där framgår det också tydligt att en kund står i sin fulla rätt invända mot att uppgifterna används och när som helst kan avsluta kommunikationen.

Om du använder berättigat intresse som rättslig grund är det viktigt att:

 • Argumenten som styrker behandlingens vikt för er affär finns dokumenterade.
 • Det finns tydlig dokumentation där du visar att dina kunders  intressen är väl omhändertagna, att ditt företag arbetar i enlighet med marknadsföringslagen, tillämpar NIX, följer etiska regler och lämnar möjlighet för kund att göra invändningar.
 • Det finns dokumentation som styrker att du varit tydlig och informerat dina kunder kring rätten att göra invändningar och hur det i sådant fall ska gå till.
 • Det finns dokumentation som styrker att befintliga kunder blivit informerade om eventuella uppdateringar kring era allmänna villkor eller er integritetspolicy, liksom var de kan hitta informationen in sin helhet.

Vi, i likhet med Swedma, tolkar datakyddsförodningen som att samtycke inte är ett måste, såvida inte behandlingen av uppgifterna ligger så långt från din verksamhet och det köp som kunden gjort,  att det inte går att hävda berättigat intresse.

 

Den här artikeln uppdaterades senast den 2019-03-04

Emma

 1. Sten says:

  Hej!
  Tack för ett mycket bra klargörande, vilken befrielse!

  • Emma says:

   Hej Sten 🙂

   Vad roligt att du tyckte om artikeln.

   // Emma

 2. Fredrik says:

  Tack! Den tydligaste infon jag sett om detta ämne hitills!

  • Emma says:

   Hej Fredrik 🙂

   Tack så mycket för den fina kommentaren!

   // Emma

 3. Sture says:

  Håller med Sten!

  • Emma says:

   Hej Sture 🙂

   Vad roligt att du håller med sten.

   // Emma

Lämna en kommentar