5 enkla tips för ett snyggare nyhetsbrev

När det kommer till nyhetsbrev och design finns det vissa begränsningar. Detta eftersom alla e-postklienter inte kan hantera all den information som ligger bakom ditt nyhetsbrev.

Eftersom vi vill ge dig möjligheter hellre än begränsningar kommer här 5 tips på hur du enkelt skapar en fungerande och snygg design. Du finner också några exempel på verkliga nyhetsbrev att inspireras av.

1. Håll din design enkel

Om du fick nedan nyhetsbrev, skulle du då vara exalterad att läsa det? Vår gissning är att du inte skulle läsa hela nyhetsbrevet.

tips-1-nyhetsbrev design

När du får ett nyhetsbrev fokuserar du till 40 procent på rubrikerna. Din design behöver alltså vara enkel att läsa, med tyngdpunkt på intresseväckande rubriker och bra sammanfattningar, som du sedan kan länka vidare, för de läsare som vill ha mer information.

tips-2-nyhetsbrev design

2. Använd färg för att skapa effekt

Att använda färger i nyhetsbrev kan vara ett kraftfullt verktyg. Med färg skapar du känsla och bygger upp stämning. Studier som gjorts visar på att hela 62 till 90% av de antaganden en person gör i sin första kontakt med en ny produkt, miljö eller person, baseras på just färg. Därför är det effektivt att använda färg när du vill skapa en reaktion hos dina läsare.

tips-3-nyhetsbrev design

3. Lägg till en alternativ text under dina bilder

Vissa av dina prenumeranter, eller deras e-postklienter, tillåter inte att bilder visas i ett nyhetsbrev.
Av den anledningen finns det en risk för att vissa av dina läsare inte kommer kunna se dina bilder i nyhetsbrevet. För att optimera dina chanser, är det bra att lägga till en alternativ text under de bilder som ingår i ditt nyhetsbrev. Du kan även uppmuntra dina prenumeranter till att ändra sina inställningar, så att bilder kan visas korrekt, eller be dem läsa nyhetsbrevet i webbläsaren. På så vis utesluter du att dina följare missar något.


tips-4-nyhetsbrev design

4. Använd dig av animationer

Ett enkelt sätt att fånga dina prenumeranters uppmärksamhet på är att använda animationer.
Här kan du med fördel använda dig av GIF-animationer, eftersom video kan ställa till det för vissa
e-postklienter. Med animerade GIF:ar skapar du interaktivitet i ditt nyhetsbrev och ger det en  “en röst”. Med en GIF kan du även profilera och presentera produkter eller tjänster på ett kreativt sätt. En GIF är också ett fint alternativ när du vill sprida information eller utbilda. För mer inspiration kring GIF:ar finner du
en guide här som Litmus skapat.

tips 5 - nyhetsbrev design

5. Dra uppmärksamhet till rätt saker

Vad behöver belysas i ditt nyhetsbrev? Det är viktigt att fundera kring hur du använder kontraster i din layout. Ett användbart och effektivt tillvägagångssätt är att använda sig av tydliga ”Call to action”-knappar. De uppmanar på ett tydligt sätt användaren att gå vidare från ditt nyhetsbrev, till din webbplats. Ofta med syftet att slutföra ett köp.

Vill ha lite inspiration? Klicka här för att se hur andra användare valt att presentera sina nyhetsbrev.

Emma

Lämna en kommentar